Referater fra skoleåret 2021/2022

Juni 2022

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole onsdag d. 1. juni 2022 kl. 18.30 – 21.00 

Formøde for forældre klokken 18.00 – 18.30

Der serveres et let traktement

Østerhøj – Personalerum

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40
    

Til stede: Mia Knudsen, Bjarke Felding, Iben Toudal Madsen, Morten Leth Kølby, Tina Jeanette Strand Petersen, Aske Saltbæk, Jonathan Bugge Mellemgaard, Jenny Sofie Brøgger, Hannah Klysner Lohse, Rikke Hykkelberg, Anne Geert Olsen, Peter Haldor Hansen, Thomas Hottenroth Krøger, Anna Taghizadeh.

Afbud: Jørgen Sandal Møller, Trine Kjeldgaard Møller, Tue Næsby Lundsmark, Karsten Kriegel

Velkommen til Thomas H. Krøger, der som konstitueret BFO-leder indtræder i skolebestyrelsen.

3. Nyt fra elevråd – 18.40 – 18.45

MÅ: Har talt videre om undervisningsmiljø og har i morgen opfølgende møde med Peter og Camilla om dette. De har også drøftet vikarsituationen.
ØS: Har også talt om undervisningsmiljø og melder tilbage, at det er gået godt med dannelsen af de nye klasser.
BAFE: Har bl.a. haft fokus på rygepolitik på skolerne og fulgt op på vandposter, men der et ikke noget nyt.
BAFE ønsker at inddrage skolebestyrelserne i en skærpelse af nikotin-politikken både for lærere og for elever. Skolens rygepolitik er ret ny, men Skolebestyrelsen vil tage punktet op i det nye skoleår som følge af BAFE’s henvendelse.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.  Nyt fra ledelsen – 18.45 – 19.45
Traditionen tro deltager alle de pædagogiske ledere før sommerferien med henblik på en status i deres afdeling. Herunder også orientering om ledelsessituationen i kommende skoleår.

Vi afventer udmelding om konstituering frem mod ansættelse af ny distriktsskoleleder.
Herudover er Kristian Slot p.t. pædagogisk leder af både indskoling og mellemtrin på Måløv.
Og Thomas Krøger er konstitueret BFO-leder, og dermed er Flemming Nielsen p.t. både er leder af Kilden og Fredegården.

Skolebestyrelsen takker for samarbejdet med Peter Haldor Hansen og sender ham videre med de bedste ønsker i det nye job.
     
b.  Valg til skolebestyrelsen – 19.45 – 19.50 
Status på valget

Den 8/6 afholdes valgmøde, hvor det endeligt afklares om der udskrives valg, eller om afgørelsen findes ved fredsvalg. Der er umiddelbart flere kandidater, og skolebestyrelsen sætter pris på den fine interesse.

c.  Valg af datoer til de første to møder i skolebestyrelsen skoleåret 2022/23 – 19.50 
     – 19.55
1. møde torsdag d. 25/8
2. møde mandag d. 19/9
Resten af mødeplanen aftales i den nydannede bestyrelse efter sommerferien.

PAUSE

5. Orienteringspunkter

a. Status på den økonomiske situation – 20.05 – 20.20
Vi arbejder fortsat med planen for imødegåelse af forventet merforbrug. Planen genbesøges på førstkommende skolebestyrelsesmøde.
b. Toiletter i indskolingen på Måløv – 20.20 – 20.40
Orientering om renoveringen af toiletter i indskolingen på afdeling Måløv – renoveringen kommer til at foregå til efteråret.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

Jonathan har fulgt op på sidste mødes opmærksomhed på kørsel i skolegården på Måløv. Det ser ud til, at den etablerede bom ikke altid lukkes. Jonathan tager med tilbage til elevrådet, om de kan hjælpe med at holde bommen lukket.

I personalegruppen fylder det fortsat med den økonomiske situation og vikardækningen. 

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 – 21.00
•    Der kommer nye toiletter i indskolingen på Måløv til efteråret
•    Der afholdes valgmøde til skolebestyrelsen d. 8. juni
•    Der er fortsat opmærksomhed på fragt-kørsel i skolegården på Måløv. 

Godkendelse af referat.