Referater fra skoleåret 2021/2022

August 2021

Referat af ekstraordinært skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole

Mandag d. 23. august 2021 kl. 16.30 – 17.30  Afdeling Østerhøj – kontoret

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Peter Haldor Hansen

1. Godkendelse af dagsorden 19.00 – 19.05

2. Registrering af mødedeltagere 19.05 – 19.10
Til stede: Mia Knudsen, Iben Toudal Madsen, Morten Leth Kølby, Bjarke Felding, Stine Rahbek Pedersen, Peter Haldor Hansen, Anne Olsen

Afbud: Jørgen Sandal Møller, Trine Kjeldgaard Møller, Sengül Eken, Tue Lundsmark, Anna Taghizadeh, Pia Brandt, Hanna Klysner Lohse, Rikke Hykkelbjerg, Aske Saltbæk

3. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Høring vedr. forhøjelse af kommunens enhedstakst for betaling ved segregering af elever til specialtilbud. (bilag) – 19.10 – 19.25 

       Høringssvar udarbejdet.

b.  Høringer vedr. implementering af elementer i ”National aftale om håndtering af 
     faglige udfordringer hos elever i grundskolen…” 2021/22 (bilag) – 19.25 – 19.40     
     Høringssvar udarbejdet.

c.  Høring vedr. ny sundhedspolitik i Ballerup Kommune (bilag) – 19.40 – 19.45
     

d.  Høring vedr. puljen til spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 (bilag) –   
     19.45 – 20.00
     Udsat til næste møde

Godkendelse af referat.
Godkendt
 

September 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole mandag d. 6. september 2021 kl. 18.30 – 21.00 

Afdeling Måløv – lokale 12

Mødeleder: Peter Haldor Hansen indtil valgt formand
Referent: Peter Haldor Hansen

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40

Til stede: Mia Knudsen, Jørgen Sandal Møller, Trine Kjeldgaard Møller, Tue Lundsmark, Stine Rahbek Pedersen, Peter Haldor Hansen, Rikke Hykkelbjerg, Anne Olsen, Aske Saltbæk, Jenny Sofie Brøgger, Jonathan Bugge Mellemgaard, Tina Jeanette Strand Petersen

Afbud: Iben Toudal Madsen, Morten Leth Kølby, Bjarke Felding, Anna Taghizadeh, Pia Brandt, Sengül Eken, Hanna Klysner Lohse,

3. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Konstituering af bestyrelsen 18.40 – 19.00 
     Der skal vælges formand, næstformand samt deltagere til skoleforum. 
     Mia Knudsen er valgt til formand, Morten Leth Kølby er valgt som næstformand. Mia
     og Morten er valgt som repræsentanter i skoleforum.

b.  Høring vedr. ny sundhedspolitik i Ballerup Kommune (bilag) – 19.00 – 19.10
     Skolebestyrelsen tilslutter sig MED’s høringsvar men ønsker at understrege ønsket om tidlig 
     involvering i processen.

c.  Høring vedr. puljen til spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 (bilag) –  19.10 – 19.30
     Skolebestyrelsen tilslutter sig MED’s høringssvar. Herudover vil skolebestyrelsen
     gerne på et kommende møde orienteres om de økonomiske rammer for inklusion.

d.  Høring vedr. kommunens budget 2022 (bilag) – 19.30 – 19.45
     Skolebestyrelsen tilslutter sig MED’ s høringssvar men ønsker at understrege, at    
     visitationsudvalget og sagsbehandlere træffer beslutninger om visitation. Herudover er der 
     en opmærksomhed på, at kapacitetsopgørelser på skoler ikke kun drejer sig om 
     klasselokaler – men også om behov for andre læringsmiljøer for at imødekomme kravene 
     fra den nuværende folkeskolelov.

4. Orienteringspunkter

a.  Nyt fra elevråd – 19.45 – 19.50
     Elevrådene har konstitueret sig med formand, næstformand, 
     undervisningsmiljørepræsentanter (mangler på Måløv) og BAFE. Elevrådsrepræsentanterne 
     fra skolebestyrelsen skal rundt med den administrative leder og undersøge, hvilke behov, 
     der er for indkøb til møbler i elevområderne frem mod budget 2022.

b.  Årsresultater – 19.50 – 20.20
     Gennemgang af årets prøveresultater samt nationale test
     Resultaterne blev gennemgået og taget til efterretning.
     
c.  Skoleårets start – 20.20 – 20.40
     En kort orientering om skoleårets opstart. 
     Alle lærere og pædagoger i Ballerup Kommune har været til et fælleskommunalt  arrangement om relationskompetence med Louise Klinge. Dejligt med en opstart med færre coronarestriktioner. Der er dog en opmærksomhed på, at Coronaen ikke er væk og   
     at det hos nogle kan skabe utryghed.

5. Nyt fra elever, forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

Drøftelse omkring nye retningslinjer vedr. Corona. Skolen afventer officiel udmelding fra Undervisningsministeriet og sundhedsmyndighederne. 

Der er fokus på at videreudvikle Ballerup Kommune som en attraktiv arbejdsplads i forhold til rekruttering af lærere og pædagoger.

Merforbruget på det specialiserede område er fundet på de centrale konti i kommunen. 

Der er gode erfaringer med ”Skoleflex” på skolen. Skoleflex er i Ballerup Kommune et nyt tiltag, hvor skolen får midler til at arbejde med pædagogiske behandling på skolen fremfor i segregerede tilbud.

Der arbejdes i kommunen på en strategi for at imødegå digitale krænkelser.

Der sendes et ”Grønt regnskab” til høring i skolebestyrelserne. 

6. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 - 21.00
Konstituering af bestyrelsen
De afgivne høringssvar

Godkendelse af referat.
Godkendt.