Fakta

Udskoling: Elever arbejder på chromebooks i udskolingen
Her kan du læse fakta om skolen, og se hvordan vores elever klarer sig.

Hvor mange elever er der på skolen?

Undervisningsministeriet laver løbende en opdatering over, hvor mange elever der er på den enkelte folkeskole.

Klik på linket og se, hvor mange elever der er på Måløvhøj Skole.

Undervisningsministeriets statistik for Måløvhøj Skole

Hvordan klarer eleverne sig ved afgangsprøven?

Undervisningsministeriet laver hvert år en opgørelse over karaktererne ved afgangsprøverne i 9. og 10. klasse.

Opgørelsen viser bl.a. karaktergennemsnit og karakterfordeling for eleverne for det seneste skoleår.

Klik på linket og se karaktererne ved afgangsprøverne på Måløvhøj Skole.

Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik

Hvor mange starter på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse?

Undervisningsministeret laver en statistik, som viser, hvor mange elever, der starter på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. 

Overgang til uddannelse 3 mdr. efter afslutning af grundskolens 9. klasse

Kvalitetsrapporter

Ifølge Folkeskoleloven skal Kommunalbestyrelsen hvert andet år behandle en kvalitetsrapport for skolerne i kommunen.

I Ballerup Kommune har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal gøres status hvert år.

Kvalitetsrapporten indeholder:

  • En beskrivelse af skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål.
  • En vurdering af niveuaet af niveauet på skolen.
  • En opfølgning på tidligere kvalitetsrapporter
     

Se kvalitetsrapporterne for Måløvhøj Skole