Referater fra skoleåret 2022/2023

August 2022 - Ekstraordinært møde

Referat af ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Måløvhøj Skole

torsdag d. 18 august kl. 18.30

På afdeling Måløv – Personalerummet

 

 

Mødeleder: Henrik Rømer Nielsen

Referent: Anna Taghizadeh               

 

 

1.               Godkendelse af dagsorden – 18.30 -18.35

 

2.               Registrering af mødedeltagere – 18.35 – 18.40

Til stede: Iben Toudal Madsen, Mia Knudsen, Tina Jeanette Strand Petersen, Ida Kristine Illemann Ottosen, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stampe, Rikke Hykkelbjerg, Anne Geert Olsen, Winnie Lykke Fricke, Henrik Rømer Nielsen, Anna Taghizadeh Mikaeil Abad

 

Afbud: Ida Kristine Illemann Ottosen,, Morten Leth Kølby,Bjarke Felding, Trine Kjeldgaard Møller, Jonathan Bugge Mellemgaard, Jenny Sofie Brøgger, Nina Smith Kornerup, Thomas Hottenroth Krøger

 

3.               Præsentation af skolebestyrelsen og undertegnede – 18.40-19.00

 

4.               Velfærdsaftaler om frisættelse 19.00-20.00 (se medsendte Bilag)

 

Skolebestyrelsens høringssvar udarbejdes på baggrund af aftenens drøftelse og kan efterfølgende læses på kommunens og skolens hjemmeside.

August 2022 - Ordinært møde

Dagsorden til ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Måløvhøj Skole torsdag d. 25 august kl. 18.30 -21.00 
På afdeling Østerhøj – personalerummet

Mødeleder:    Henrik Rømer Nielsen
Referent:     Anna Taghizadeh

1.    Godkendelse af dagsorden 

2.    Registrering af mødedeltagere 

Til stede: Iben Toudal Madsen, Mia Knudsen, Morten Leth Kølby, Trine Kjeldgaard Møller, Tina Jeanette Strand Petersen, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Nina Smith Kornerup, Rasmus Stumpe, Bjarke Felding, Jonathan Bugge Mellemgaard, Rikke Hykkelbjerg, Anne Geert Olsen, Winnie Lykke Fricke, Thomas Hottenroth Krøger, Henrik Rømer Nielsen, Anna Taghizadeh Mikaeil Abad

Afbud: Ida Kristine Illemann Ottosen, Jenny Sofie Brøgger

3.    Præsentation af skolebestyrelsen 

4.    Konstituering af skolebestyrelsen 
Mia Knudsen valgt som formand
Morten Leth Kjølby valgt som næstformand

5.    Spørgsmål til det at sidde i en skolebestyrelse: 

6.    En overordnet præsentation af skolen 
Henrik gennemgik de overordnede tal for skolen.

7.    Skolebestyrelsens kommende skoleår 
Fælles input til punkter i løbet af året, samt mødekadence. Forslag til mødekadence godkendt.

8.    Budget 2023 og Sparekatalog
Stigende udgifter giver et pres på økonomien i Ballerup, når budgettet for næste år skal lægges. Det betyder, at der skal findes besparelser for 57 mio. kr. 
Økonomiudvalget har i går udsendt budgetforslag og et idékataloget med spareforslag med henblik på høring bl.a. i skolebestyrelsen.

Der indkaldes til ekstraordinært skolebestyrelsesmøde for at udarbejde høringssvar inden høringsfristen d. 9/9.

9.  Evt.

Highlights fra skolebestyrelsesmødet:

1.    Den nye skolebestyrelse har konstitueret sig. Mia Knudsen fortsætter som formand og Morten Kjølby som næstformand
2.    Skolebestyrelsen arbejder p.t. på et høringssvar til det udsendte budgetforslag 2023 og det medfølgende sparekatalog.

Læs mere i referatet
 

September 2022 - Ekstraordinært møde

Dagsorden til ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Måløvhøj Skole

tirsdag d. 6. september kl. 19.00 - 20.00

Mødet foregår online

 

 

Mødeleder:  Mia Knudsen

Referent:    Anna Taghizadeh

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 1. Registrering af mødedeltagere

 

Til stede: Iben Toudal Madsen, Mia Knudsen, Morten Leth Kølby, Tina Jeanette Strand Petersen, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Jonathan Bugge Mellemgaard, Thomas Hottenroth Krøger, Henrik Rømer Nielsen, Anna Taghizadeh Mikaeil Abad

 

Afbud: Ida Kristine Illemann Ottosen, Trine Kjeldgaard Møller, Rasmus Stumpe, Bjarke Felding, Rikke Hykkelbjerg, Anne Geert Olsen, Winnie Lykke Fricke,

 

 1. Udarbejdelse af høringssvar til Budget 2023 og Sparekatalog fra Ballerup Kommune.

Det fremsendte udkast til høringssvar blev gennemgået. Efter input fra bestyrelsen færdiggøres høringssvaret, der fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Høringssvaret vil fremgå af såvel skolens som kommunens hjemmesider.

 

 1. Ændringer i bestyrelsens sammensætning

 

 1. Nina er udtrådt af bestyrelsen, og i stedet er Joan trådt ind. Bjarke fortsætter som suppleant.
 2. Elevrådet har valgt to yderligere elevrepræsentanter, der deltager på næste bestyrelsesmøde. Jonathan fortsætter også som elevrepræsentant.

 

 

Highlights fra skolebestyrelsesmødet:

 

Skolebestyrelsen fremsender høringssvar til Budget 2023 – Høringssvaret kan læses på skolens hjemmeside efter fremsendelsen.

September 2022 - Ordinært møde

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde

Måløvhøj Skole

Mandag d. 19 september kl. 18.30 -21.00

På afdeling Østerhøj – personalerummet

 

 

Mødeleder:  Mia Knudsen

Referent:    Anna Taghizadeh

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 

 1. Registrering af mødedeltagere

 

Til stede:

Mia Knudsen, Morten Leth Kølby, Trine Kjeldgaard Møller, Tina Jeanette Strand Petersen, Winnie Lykke Fricke, Ida Kristine Illemann Ottosen, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stumpe, Thomas Hottenroth Krøger, Isabella Nora Stryhn Hansen, Lærke Kruse Lykkeberg, Henrik Rømer Nielsen, Anna Taghizadeh,

 

Afbud: Jonathan Bugge Mellemgaard, Iben Toudal Madsen, Ida Kristine Illemann Ottosen, Anne Geert Olsen, Rikke Hykkelbjerg, Joan Bruus Varming, Bjarke Felding,

 

 1. Afmærkning af Legeplads på afd. Østerhøj

Der bliver etableret en tydeligere afmærkning af, hvor børnene må gå til på legepladsen på afdeling ØS.

 

 1. Skolens opbygning: Ressourcecenter og PLC

Anna gennemgik hvordan de to centre er opbygget og deres funktioner ind i skolen.

 

 1. Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen i 2022 ønsket at Skolebestyrelsen drøftede mulighed for at møde senere i udskolingen

Mia og Morten skriver et svar til kommunalbestyrelsen på baggrund af drøftelsen her på mødet.

 

 1. Pause

 

 1.  Nyt fra elevrådene

 Elevrådet på Måløv er ved at etablere en online skoleavis.

 Elevrådet på Østerhøj holder først møde i morgen. De skal bl.a. tale om elevmægling.

 

 1. Input til stillingsannoncen som skal videreformidles til Per Kensø, Centerchef. Desuden skal der vælges forældrerepræsentanter

Skolebestyrelsen giver input tilbage.

Forældrerepræsentanter valgt.

Der afholdes møde med Per Kensø ift. ansættelsesforløbet i næste uge.

 

 1. Nyt fra personale, forældre og udvalg

Personalet er landet ok efter ferien, med de omlægninger besparelserne har afstedkommet. Er ved at planlægge Emneugen i uge 44, Halloween og andre ting, der endelig er ved at være tilbage efter div. nedlukninger.

I BFO har personalet også grebet det fint, at der lige nu er mindre ledelse tæt på, og der er generelt et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger i BFO.

Der har været afholdt Skoleforum og vi afventer referatet, der efterfølgende deles.

Forældre – Forespørgsel fra forældre på køleskabe til madpakkerne. Elevrepræsentanterne bringer det videre i elevrådet, for at undersøge, om det reelt vil blive brugt - særligt i udskolingen. Desuden skal de tale om rengøringen af køleskabene, hvis de indkøbes. I samme moment vil de tale om rengøring af skraldespandene i klasserne.

 

 1. Oplæsning af referat til godkendelse

 Godkendt