Referater fra skoleåret 2022/2023

August 2022 - Ekstraordinært møde

Referat af ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Måløvhøj Skole

torsdag d. 18 august kl. 18.30

På afdeling Måløv – Personalerummet

 

 

Mødeleder: Henrik Rømer Nielsen

Referent: Anna Taghizadeh               

 

 

1.               Godkendelse af dagsorden – 18.30 -18.35

 

2.               Registrering af mødedeltagere – 18.35 – 18.40

Til stede: Iben Toudal Madsen, Mia Knudsen, Tina Jeanette Strand Petersen, Ida Kristine Illemann Ottosen, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stampe, Rikke Hykkelbjerg, Anne Geert Olsen, Winnie Lykke Fricke, Henrik Rømer Nielsen, Anna Taghizadeh Mikaeil Abad

 

Afbud: Ida Kristine Illemann Ottosen,, Morten Leth Kølby,Bjarke Felding, Trine Kjeldgaard Møller, Jonathan Bugge Mellemgaard, Jenny Sofie Brøgger, Nina Smith Kornerup, Thomas Hottenroth Krøger

 

3.               Præsentation af skolebestyrelsen og undertegnede – 18.40-19.00

 

4.               Velfærdsaftaler om frisættelse 19.00-20.00 (se medsendte Bilag)

 

Skolebestyrelsens høringssvar udarbejdes på baggrund af aftenens drøftelse og kan efterfølgende læses på kommunens og skolens hjemmeside.

August 2022 - Ordinært møde

Dagsorden til ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Måløvhøj Skole torsdag d. 25 august kl. 18.30 -21.00 
På afdeling Østerhøj – personalerummet

Mødeleder:    Henrik Rømer Nielsen
Referent:     Anna Taghizadeh

1.    Godkendelse af dagsorden 

2.    Registrering af mødedeltagere 

Til stede: Iben Toudal Madsen, Mia Knudsen, Morten Leth Kølby, Trine Kjeldgaard Møller, Tina Jeanette Strand Petersen, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Nina Smith Kornerup, Rasmus Stumpe, Bjarke Felding, Jonathan Bugge Mellemgaard, Rikke Hykkelbjerg, Anne Geert Olsen, Winnie Lykke Fricke, Thomas Hottenroth Krøger, Henrik Rømer Nielsen, Anna Taghizadeh Mikaeil Abad

Afbud: Ida Kristine Illemann Ottosen, Jenny Sofie Brøgger

3.    Præsentation af skolebestyrelsen 

4.    Konstituering af skolebestyrelsen 
Mia Knudsen valgt som formand
Morten Leth Kjølby valgt som næstformand

5.    Spørgsmål til det at sidde i en skolebestyrelse: 

6.    En overordnet præsentation af skolen 
Henrik gennemgik de overordnede tal for skolen.

7.    Skolebestyrelsens kommende skoleår 
Fælles input til punkter i løbet af året, samt mødekadence. Forslag til mødekadence godkendt.

8.    Budget 2023 og Sparekatalog
Stigende udgifter giver et pres på økonomien i Ballerup, når budgettet for næste år skal lægges. Det betyder, at der skal findes besparelser for 57 mio. kr. 
Økonomiudvalget har i går udsendt budgetforslag og et idékataloget med spareforslag med henblik på høring bl.a. i skolebestyrelsen.

Der indkaldes til ekstraordinært skolebestyrelsesmøde for at udarbejde høringssvar inden høringsfristen d. 9/9.

9.  Evt.

Highlights fra skolebestyrelsesmødet:

1.    Den nye skolebestyrelse har konstitueret sig. Mia Knudsen fortsætter som formand og Morten Kjølby som næstformand
2.    Skolebestyrelsen arbejder p.t. på et høringssvar til det udsendte budgetforslag 2023 og det medfølgende sparekatalog.

Læs mere i referatet
 

September 2022 - Ekstraordinært møde

Dagsorden til ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Måløvhøj Skole

tirsdag d. 6. september kl. 19.00 - 20.00

Mødet foregår online

 

 

Mødeleder:  Mia Knudsen

Referent:    Anna Taghizadeh

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 1. Registrering af mødedeltagere

 

Til stede: Iben Toudal Madsen, Mia Knudsen, Morten Leth Kølby, Tina Jeanette Strand Petersen, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Jonathan Bugge Mellemgaard, Thomas Hottenroth Krøger, Henrik Rømer Nielsen, Anna Taghizadeh Mikaeil Abad

 

Afbud: Ida Kristine Illemann Ottosen, Trine Kjeldgaard Møller, Rasmus Stumpe, Bjarke Felding, Rikke Hykkelbjerg, Anne Geert Olsen, Winnie Lykke Fricke,

 

 1. Udarbejdelse af høringssvar til Budget 2023 og Sparekatalog fra Ballerup Kommune.

Det fremsendte udkast til høringssvar blev gennemgået. Efter input fra bestyrelsen færdiggøres høringssvaret, der fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Høringssvaret vil fremgå af såvel skolens som kommunens hjemmesider.

 

 1. Ændringer i bestyrelsens sammensætning

 

 1. Nina er udtrådt af bestyrelsen, og i stedet er Joan trådt ind. Bjarke fortsætter som suppleant.
 2. Elevrådet har valgt to yderligere elevrepræsentanter, der deltager på næste bestyrelsesmøde. Jonathan fortsætter også som elevrepræsentant.

 

 

Highlights fra skolebestyrelsesmødet:

 

Skolebestyrelsen fremsender høringssvar til Budget 2023 – Høringssvaret kan læses på skolens hjemmeside efter fremsendelsen.

September 2022 - Ordinært møde

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde

Måløvhøj Skole

Mandag d. 19 september kl. 18.30 -21.00

På afdeling Østerhøj – personalerummet

 

 

Mødeleder:  Mia Knudsen

Referent:    Anna Taghizadeh

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 

 1. Registrering af mødedeltagere

 

Til stede:

Mia Knudsen, Morten Leth Kølby, Trine Kjeldgaard Møller, Tina Jeanette Strand Petersen, Winnie Lykke Fricke, Ida Kristine Illemann Ottosen, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stumpe, Thomas Hottenroth Krøger, Isabella Nora Stryhn Hansen, Lærke Kruse Lykkeberg, Henrik Rømer Nielsen, Anna Taghizadeh,

 

Afbud: Jonathan Bugge Mellemgaard, Iben Toudal Madsen, Ida Kristine Illemann Ottosen, Anne Geert Olsen, Rikke Hykkelbjerg, Joan Bruus Varming, Bjarke Felding,

 

 1. Afmærkning af Legeplads på afd. Østerhøj

Der bliver etableret en tydeligere afmærkning af, hvor børnene må gå til på legepladsen på afdeling ØS.

 

 1. Skolens opbygning: Ressourcecenter og PLC

Anna gennemgik hvordan de to centre er opbygget og deres funktioner ind i skolen.

 

 1. Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen i 2022 ønsket at Skolebestyrelsen drøftede mulighed for at møde senere i udskolingen

Mia og Morten skriver et svar til kommunalbestyrelsen på baggrund af drøftelsen her på mødet.

 

 1. Pause

 

 1.  Nyt fra elevrådene

 Elevrådet på Måløv er ved at etablere en online skoleavis.

 Elevrådet på Østerhøj holder først møde i morgen. De skal bl.a. tale om elevmægling.

 

 1. Input til stillingsannoncen som skal videreformidles til Per Kensø, Centerchef. Desuden skal der vælges forældrerepræsentanter

Skolebestyrelsen giver input tilbage.

Forældrerepræsentanter valgt.

Der afholdes møde med Per Kensø ift. ansættelsesforløbet i næste uge.

 

 1. Nyt fra personale, forældre og udvalg

Personalet er landet ok efter ferien, med de omlægninger besparelserne har afstedkommet. Er ved at planlægge Emneugen i uge 44, Halloween og andre ting, der endelig er ved at være tilbage efter div. nedlukninger.

I BFO har personalet også grebet det fint, at der lige nu er mindre ledelse tæt på, og der er generelt et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger i BFO.

Der har været afholdt Skoleforum og vi afventer referatet, der efterfølgende deles.

Forældre – Forespørgsel fra forældre på køleskabe til madpakkerne. Elevrepræsentanterne bringer det videre i elevrådet, for at undersøge, om det reelt vil blive brugt - særligt i udskolingen. Desuden skal de tale om rengøringen af køleskabene, hvis de indkøbes. I samme moment vil de tale om rengøring af skraldespandene i klasserne.

 

 1. Oplæsning af referat til godkendelse

 Godkendt

November 2022 - Ordinært møde

Referat af skolebestyrelsesmøde

Måløvhøj Skole

Onsdag d. 30 november kl. 18.30 -21.00

På afdeling Østerhøj – personalerummet

 

 

Mødeleder:  Mia Knudsen

Referent:    Anna Taghizadeh

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 

 1. Registrering af mødedeltagere

 

Til stede: Bjarke Felding, Mia Knudsen, Morten Leth Kølby, Rikke Hykkelbjerg, Anne Geert Olsen, Tina Jeanette Strand Petersen, Jonathan Bugge Mellemgaard, Winnie Lykke Fricke, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stumpe, Thomas Hottenroth Krøger, Henrik Rømer Nielsen, Anna Taghizadeh,

 

Afbud: Isabella Nora Stryhn Hansen, Lærke Kruse Lykkeberg, Iben Toudal Madsen, Trine Kjeldgaard Møller, Ida Kristine Illemann Ottosen,

 

 1. Præsentation af Måløvhøj Skoles nye Distriktsskoleleder

                Mikkel Nielsen tiltræder som distriktsskoleleder d. 1/1 2023

             Han præsenterede sig selv for skolebestyrelsen.

 

 1. Nyt fra:                                                              
 • Elevrådet
  • MÅ – planlægger høvdingeboldturnering til marts.
  • MÅ – Det lille elevråd planlægger børnerådsdagen.
  • ØS – Ikke repræsenteret i dag.
 • Skoleforum
  • Sidste møde afholdt i tirsdags.
  • Introduktion til meddelelsesbogen, der erstatter elevplanen.
  • Skoleprognose – forventede elevtal fremover.
 • Medarbejdere
  • Emneugen gav mulighed for at lave noget andet end vi plejer – godt for både børn og voksne.
  • Den økonomiske situation fylder stadig, særligt usikkerheden ift. fremtiden, men generelt er der en oplevelse af, at vi kommer igennem sammen.
  • Ser frem mod, at den nye distriktsskoleleder kommer til.
  • Den generelle nedsættelse af temperaturen sætter fokus på vedligholdelse - særligt utætheder.
 • Ledelsen
  • BFO er godt i gang med brobygningen til de kommende maj-børn. Der er et rigtig godt samarbejde med daginstitutionerne i distriktet.
  • Der er planlagt julemarkeder i alle tre BFO-afdelinger.

 

 

 1. Pause                                                                    

 

 1. Børne-unge politikken til høringssvar (Bilag)
 • Første drøftelse – særligt fokus på sprogbruget.
 • Tages op på kommende møde.

 

 1. evt.  
 • Regler for trafik i skolegården i skoletiden sættes på dagsorden til kommende møde.
 • Øvrige punkter til næste møde – Meddelelsesbogen og budget.

      8.  Oplæsning af referat til godkendelse

 

 

December 2022 - Ordinært møde

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde

Måløvhøj Skole

Torsdag d.15 december kl. 18.30 -21.00

På afdeling Måløv– personalerummet

 

 

Mødeleder:  Morten Leth Kølby

Referent:    Anna Taghizadeh

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden – 18.30 -18.35

 

 

 1. Registrering af mødedeltagere – 18.35 – 18.40

Til stede:

 

Iben Toudal Madsen, Morten Leth Kølby, Trine Kjeldgaard Møller, Anne Geert Olsen, Tina Jeanette Strand Petersen, Jonathan Bugge Mellemgaard, , Ida Kristine Illemann Ottosen, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stumpe, Thomas Hottenroth Krøger,  Anna Taghizadeh.

 

Afbud: Mia Knudsen, Henrik Rømer Nielsen, Bjarke Felding, Rikke Hykkelbjerg, Isabella Nora Stryhn Hansen, Lærke Kruse Lykkeberg, Winnie Lykke Fricke.

 

 

 1. Nyt fra:                                                              

 

 • Elevrådet
  • Arbejder fortsat på Høvdingeboldturnering og børnerådsdagen.
 • Skoleforum
  • Der har ikke været møde siden sidst.
 • Medarbejdere
  • Vi glæder os til den første julefrokost i flere år. Første gang for nogle af de nye der er kommet til under Corona.
 • Ledelsen
  • Vi ser frem til at byde vores nye distriktsskoleleder.
 • Forældre
  • Der er indkøbt en anerkendelsesslikkurv fra skolebestyrelsen, der bliver sat til personalet på begge matrikler, som en lille tak og påskyndelse her op til jul.

 

 

 1. Høringssvar på meddelelsesbogen (se bilag)

 

Deadline er flyttet til 1/2, så vi har ikke så travlt.

Skolebestyrelsen har drøftet oplægget fra den kommunale arbejdsgruppe og opsamling på aftenens drøftelse sendes til skoleforum.

 

 

 1. Børne-unge politikken til høringssvar (Bilag udsendt med sidste dagsorden)

 

Forslag om at det udgår til næste møde, hvor Mikkel Nielsen, kommende distriktsskoleleder deltager. Et godt værdipolitisk afsæt for en diskussion.

 

 

 1. Oplæsning af referat til godkendelse

 

Godkendt

 

 1. Julespisning samt debat om trafikforhold omkring skolen samtidigt

 

God jul og godt nytår til alle.

 

 

Januar 2023 - ordinært møde

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole Mandag d. 23.januar 2023 kl. 18.30 – 21.00 

Måløv – lærerværelset

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40
    
Til stede: Bjarke Felding, Iben Toudal Madsen, Mia Knudsen, Morten Leth Kølby, Rikke Hykkelbjerg, Anne Geert Olsen, Tina Jeanette Strand Petersen, Jonathan Bugge Mellemgaard, Winnie Lykke Fricke, Ida Kristine Illemann Ottosen, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stumpe, Thomas Hottenroth Krøger, Mikkel Nielsen, Anna Taghizadeh

Afbud: Trine Kjeldgaard Møller, Isabella Nora Stryhn Hansen, Lærke Kruse Lykkeberg,

3. Nyt fra elevråd – 18.40 – 18.45

Afd. MÅ laver en høvdingeboldturnering for 6. – 9. klasse i februar.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Økonomi og proces omkring dette v. Mikkel
(Grundet Måløvhøj Skoles økonomiske situation, er der lavet en ny handleplan for økonomisk genopretning af stabiliteten. I får indblik i denne, samt får mulighed for at spørge ind til det hele).
Der indkaldes i øvrigt til møde med kontaktforældre, som også udmeldt i forældreorienteringen sidste uge.

 PAUSE 

5. Orienteringspunkter

a.    Kommende 7.kl., hvor er vi i processen vedr. klassedeling. v. Anna T.
Udmelding om processen i uge 6 og 11 til forældre på 6. årgang.

b.    Møde i fællesforum 28/2 kl. 17-22 i Atriet, Rådhuset
(Fællesforum for bestyrelserne i dagtilbud, skoler og klubber mødes en gang årligt med Borgmesteren, BSU og KFU. Distriktslederne skal sikre at der kommer repræsentanter fra forældrebestyrelsen til mødet i Fællesforum)

Morten og Mia deltager i udgangspunktet, men alle forældre i bestyrelsen kan deltage.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

Personalet takker for den fine julehilsen fra skolebestyrelsen. 

7. Info fra skolebestyrelsesmødet 20.55 – 21.00
    
•    Kontaktforældre skal være opmærksomme på kommende invitation til møde om den økonomiske situation.

Godkendelse af referat.

Februar 2023 - ordinært møde

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 18.30 – 21.00 

Måløv – Lokale 12

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40
    
Til stede: Bjarke Felding, Mia Knudsen, Morten Leth Kølby, Trine Kjeldgaard Møller, Rikke Hykkelbjerg, Anne Geert Olsen, Tina Jeanette Strand Petersen, Jonathan Bugge Mellemgaard, Winnie Lykke Fricke, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Thomas Hottenroth Krøger, Mikkel Nielsen, Anna Taghizadeh, (Camilla Rask - deltog på første del af mødet).

Afbud: Iben Toudal Madsen, Ida Kristine Illemann Ottosen, Lærke Kruse Lykkeberg, Rasmus Stumpe, Isabella Nora Stryhn Hansen,

3. Nyt fra elevråd – 18.40 – 18.45

•    På Måløv er de stadig i gang med høvdingeboldturneringen.
•    Østerhøj ikke repræsenteret.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

5. Orienteringspunkter

a.    Orientering om afgange og processen om forflyttelser lige nu
(v. Mikkel og Anna)
Orientering fra skolen om, hvor mange frivillige forflyttelser der har været, samt om der er nogen, der har valgt at gå på pension eller orlov.
Der kommer på en udmelding til alle forældre på et senere tidspunkt.

b.    Regnskab 2022 
(v. Camilla - administrativ leder) 
Regnskab for 2022 gennemgået. Underskuddet er lidt mindre end først forventet, men er stadig for højt, hvorfor den udmeldte plan for besparelser er iværksat.
Vi har tidligere år udtrykt bekymring for økonomisystemets anvendelighed. Der er sket forbedringer, der gør det nemmere at arbejde med for nuværende.
På næste møde drøftes budgettet og regnskabet følges efterfølgende op på skolebestyrelsesmøder hvert kvartal.

PAUSE

c.    Skoleplan
(v. Mikkel og Anna)

Skoleplanen er starten på skoleårets planlægning. Vi gennemgik ledelsens bud på skoleplanen for det kommende skoleår, herunder ressourcefordelingen for næste år. Skoleplanen er netop nu til drøftelse i personalegruppen, hvorefter den endeligt besluttes.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

Kommunalbestyrelsen - har opmærksomhed på, hvad der er sket på skolen ift. økonomi for at lære af processen.
De har desuden kigget på indskrivning af elever til 0. klasse.
Samt opdatering af strategien ”Fælles om en god skolestart” og godkendelse af nye samarbejdsaftaler i den sammenhæng.
Personalet – den aktuelle situation spiller ind på stemningen, men samtidigt er der en hverdag der kører med fastelavn osv. Personalet kan også mærke at usikkerheden påvirker børnene. Alle er i venteposition lige nu.
I BFO’en er de i gang med et kompetenceløft af alle medarbejdere. Det vil Thomas komme nærmere ind på på et kommende skolebestyrelses-møde.

Godkendelse af referat.
Godkendt.

Marts 2023 - ordinært møde

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole onsdag d. 22.marts 2023 kl. 18.30 – 21.00 

Østerhøj – Personalerummet

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40
    
Til stede: Iben Toudal Madsen, Mia Knudsen, Trine Kjeldgaard Møller, Rikke Hykkelbjerg, Anne Geert Olsen, Tina Jeanette Strand Petersen, Jonathan Bugge Mellemgaard, Winnie Lykke Fricke, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Thomas Hottenroth Krøger, Mikkel Nielsen, Anna Taghizadeh

Afbud: Bjarke Felding, Ida Kristine Illemann Ottosen, Morten Leth Kølby, Rasmus Stumpe

3. Nyt fra elevrådet – 18.40 – 18.45
Vi afventer tilbagemelding fra elevrådene om nye repræsentanter, da hverken Lærke eller Isabella deltager fremover.
Nu er vi klar med høvdingeboldturneringen på Måløv på fredag – Det glæder vi os sig til.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    BFO Budget 2023 (v. Thomas Krøger – konstitueret BFO-leder) 
Budget for 2023 gennemgås. Der er mulighed for spørgsmål og kommentarer.

b.    Princip for anvendelse af mobiltelefoner (v. Mia og Morten)
Skolebestyrelsen har i 2017 besluttet ” Princip for anvendelse af mobiltelefoner”. Der er sket meget siden, og måske er tiden inde til at se på princippet igen. Som oplæg til denne drøftelse vedsendes dels det eksisterende princip, og dels en artikel, der drøfter for og imod forskellige holdninger til devices generelt.
Skolebestyrelsen ønsker, at drøftelsen bringes ud i personalegruppen, før der træffes endelig beslutning om evt. ændringer af princippet.

PAUSE

5. Orienteringspunkter

c.    Orientering om processen om forflyttelser, herunder opsummering af udviklingssamtalen mellem skolens ledelse og centerchefen (v. Mikkel og Anna)
Orientering fra skolen om status lige nu – Processen med forflyttelser er nu gennemført, og lige nu arbejder vi med planlægning af næste skoleår.
Skolebestyrelsen efterspørger indblik i skolens data på kommende møde.

d.    Orientering om klassesammenlægning i 7. klasse, herunder om det er blevet påvirket/ændret pga. forflyttelserne (v. Anna)
Der er meldt ud til forældre i denne uge – Der sendes spørgeskema ud til alle elever torsdag jf. procesplanen – Ingen ændringer på baggrund af forflyttelser.

e.    Orientering/status på arbejdet med meddelelsesbogen (v. Anna)
Der er blevet samlet op på tilbagemeldinger fra personale, elever og skolebestyrelser – overordnet enighed om retningen.
Næste skridt er beslutning om medie. Det kan ikke forventes, at der kommer en færdig meddelelsesbog ud lige nu.
Processen bliver også næste år præget af udvikling, hvor vi sætter prøvehandlinger op til videre udvikling.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

Personale: Rikke træder ud af bestyrelsen – Sandra Wind-Hansen træder ind som ny medarbejderrepræsentant.
Forældre: Ønske om præsentation af udvekslingsrejserne for 8. klasserne, og hvordan vi arbejder med det.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 – 21.00

•    Skolebestyrelsen har haft en vigtig debat om mobiltelefoner i skolen, se bilag der sendes ud med ref.
•    På fredag afvikler det store elevrådet på Måløv deres længe ventede høvdingeboldturnering.

Godkendelse af referat.
 

April 2023 - Ordinært møde

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole torsdag d. 20.april 2023 kl. 18.30 – 21.00 

Måløv – lærerværelset

Mødeleder: Morten Leth Kølby
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40
    
Til stede: Morten Leth Kølby, Trine Kjeldgaard Møller, Tina Jeanette Strand Petersen, Jonathan Bugge Mellemgaard, Winnie Lykke Fricke, Ida Kristine Illemann Ottosen, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Thomas Hottenroth Krøger, Mikkel Nielsen, Anna Taghizadeh,

Afbud: Mia Knudsen, Sandra Winther Hansen, Anne Geert Olsen, Bjarke Felding, Iben Toudal Madsen, Rasmus Stumpe, 

3. Nyt fra elevrådet – 18.40 – 18.45
Der bliver fra næste år givet tid til at elevrådet kan lave flere aktiviteter.
Børnerådsdagen er afholdt og eleverne på Måløvhøj har forhandlet sig til penge til flg.:
MÅ: Talentshow og Grafitti-pynt.
ØS: Vandposter.
Der er i aften afholdt Gallafest på afd. Østerhøj.
Velkommen til Shaher, der er ny elevrådsrepræsentant fra elevrådet på afd. Østerhøj.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Princip for anvendelse af mobiltelefoner (v. Mikkel)
Tilbagemelding fra MED-udvalget
Princippet fastholdes overordnet som det er, men tilføjes et afsnit om forældrenes ansvar.

PAUSE

5. Orienteringspunkter

a.    Ferieplan 2023-2024
Orientering om ferieplanen for kommende år
Vi har drøftede forskellige bud på, hvordan vi placerer den ekstra skolefridag for børnene, der skal erstatte St. Bededag. Skolebestyrelsens forslag fremlægges for den samlede distriktsskoleledergruppe til endelig beslutning.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

Forældre: 

Personale: 
Thomas Hottenroth Krøger, der har fungeret som konstitueret BFO-leder, er pr. 1/4 ansat som BFO-leder på Måløvhøj Skole.

Administrativ leder Camilla Rask har opsagt sin stilling på skolen pr. 1/5. Vi forventer at ansætte en ny administrativ leder pr. 1/8.

Godkendelse af referat.