Pædagoger i indskolingen Måløvhøj Skole

Pædagoger i indskolingen Måløvhøj Skole

På Måløvhøj skole har vi fokus på at øge elevernes trivsel og læring og på at ndfri tre overordnede mål i den kommunale vision:

’Skole med Vilje’

Alle børn lærer optimalt i skolen
Alle børn indgår i fællesskaber
Skolen mestrer fornyelse

For at understøtte dette, samarbejder lærere og pædagoger i hverdagen og pædagogerne fra BFO medvirker i undervisningstiden i indskolingen.

For at understøtte elevernes læring og trivsel, indgår pædagogerne fra BFO i undervisningen i indskolingen
 

Hovedoverskrifterne er følgende:

  •  Tilstedeværelse i den fag-faglige undervisning
  •  Tilstedeværelse omkring frikvarterne
  •  Understøttende undervisning og andre forløb.

Tillstedeværelse omkring undervisningen :

  • Pædagogerne indgår og understøtter undervisningen i klasserne og har desuden mulighed for at lave pædagogiske forløb med grupper af børn, enten klassevis, på tværs af årgange eller hele indskolingen.
  • I samarbejde med det årgangsteam pædagogen er tilknyttet, prioriteres og laves mål for pædagogiske indsatser omkring enkelte eller grupper af elever.

Tilstedeværelse omkring frikvartererne:

  • Pædagoger og lærere samarbejder omkring arbejdet med børnenes relationer og etablering af betydningsfulde fællesskaber.
  • Dette medvirker til at højne trivselen for børnene og dermed skabe øget læringsparathed når lektionen starter og i løbet af hele skoledagen.

Understøttende undervisning og andre forløb:

  • I samarbejde med årgangsteamet opstilles overordnede læringsmål og pædagogerne varetager planlagte aktiviteter enten enkeltvis eller sammen med andre pædagoger på årgangen og/eller afdelingen.
  • Disse forløb kan være eksempelvis forumteater, mindfullnes, skak, bevægelsesaktiviteter.
  • Indsatserne understøtter elevernes sociale og faglige læring og kan foregå både i USU og/eller de fag-faglige lektioner.