Linjer i udskolingen - forældre til forældre

Linjer i udskolingen – forældre til forældre

Gode råd, når du som forælder skal støtte op om de nye linjeklasser fra 7. årgang

Kære forældre på kommende 7. årgang    
I forbindelse med opstarten af de nye linjeklasser i skoleåret 2018-2019 spurgte vi kontaktforældrene i de nye klasser, om der var nogle opmærksomheder, som de ville give videre til jer som forældre.
Det kom der følgende gode råd ud af:
•    Det er en god måde for eleverne at få skabt en ny klassedynamik og se på deres egen rolle og justere denne. Dette skal man som forældre bakke op om og forvente, at eleverne har brug for hjælp til.
•    Understøt nye venskaber på årgangen.
•    Hav en positiv indstilling til de nye klasser og bak op om disse samtidig med, at du skal sørge for, at dit barn føler sig hørt omkring evt. bekymringer.
•    Deltag i forældremøderne – du deltager i vigtige drøftelser og lærer de andre forældre at kende.
•    Deltag i skole/hjem-samtalerne – de er vigtige både i forhold til det social og det faglige.
•    Engager dig aktivt i kontaktforældrerådet – det er det vigtigste tidspunkt at gøre det på.
•    Lær forældrene i klassen at kende – det skaber tryghed og giver mulighed for at man kan tale sammen – også om det der er svært. Hvis ikke du gør det, står du pludselig i en situation, hvor dit barn besøger hjem, hvor du ikke kender de voksne
•    Lav sociale arrangementer for den nye klasse og start gerne allerede så snart de nye klasser er meldt ud. Det kan være:

-    forældrespisning
-    julebanko inkl søskende og forældre
-    hyttetur 
-    klassefester
-    fødselsdage
-    Drenge/pige arrangementer
•    Nedsæt en forældretrivselsgruppe, der afholder arrangementer for klassen
•    Prioriter at dit barn deltager i sociale arrangementer i klassen – det tager lang tid at ryste en klasse sammen
•    Følg dit barn hen til de sociale arrangementer, så møder du de andre forældre
•    Brug klubben – der møder de også de gamle klassekammerater
•    Hvis dit barn skifter matrikel – så lær denne at kende fysisk

Vi håber, at ovenstående har givet jer gode idéer og opmærksomheder. Vi håber ligeledes, at I vil bruge denne information som et udgangspunkt for at være med til at skabe en god tid i udskolingen for jeres børn. Vi er altid meget interesserede i at høre om jeres erfaringer, så vi kan bruge disse i den fortsatte udvikling af udskolingen og bringe gode idéer videre til andre forældre.

Venlig hilsen
Nicolai Albilgaard Knudsen & Birgitte Hahn
Pædagogiske ledere af udskolingen