Linjer

 

Formålet med linjer er at øge elevernes motivation gennem mulighed for at vælge særlige interessefelter.

Den enkelte skole skal udvikle deres egen lokale model - både hvad angår indhold og struktur.

På Måløvhøj Skole har Skolebestyrelsen besluttet den fremtidige organisering af linjerne i udskolingen.

De har i udviklingsarbejdet haft fokus på, hvordan linjerne bedst muligt kan understøtte arbejdet med elevernes faglige udvikling, motivation og trivsel.

Alle linjerne baserer sig i øvrigt på skolens værdier Faglighed & Læring, Fællesskab & Respekt samt Virkelyst & Selvstændighed – dog med forskelligt fokus.

Linjeklasser
I slutningen af 6. klasse bliver eleverne præsenteret for linjerne, så de kan vælge linje, inden de starter i 7. klasse.  

De nye linjer betyder også, at eleverne begynder i nye klasser, når de starter i 7. klasse. Det er nemlig elevernes valg af linje, der afgør, hvem de fremover skal gå i klasse med. 

Udskolingens klasser vil dermed dannes med udgangspunkt i forskellige interessefelter hos årgangens elever på tværs af skolens to matrikler. Vi arbejder med faste linjeklasser, hvor eleverne både i de almene fag (dansk,
matematik osv.) og på linjen arbejder i den samme klasse. 

Denne model vil understøtte samarbejdet mellem linjetimer og almene fag, ligesom skemastrukturen i højere grad kan tilpasses det pædagogiske behov, da linjetimerne ikke vil være bundet til linjetimer fra andre klasser.

Den endelige sammensætning af klasser vil tage hensyn til skolebestyrelsens beslutning om, at klasser skal sammensættes, så de danner det bedst mulige udgangspunkt for læring i fællesskaber. Den endelige beslutning om klassedannelse træffes af skolens ledelse.

Skemastruktur
Linjen er tildelt et ugentlig timetal, men eleverne har fortsat alle de almene fag, som ligger i udskolingen. De almene fag vil i forskelligt omfang kunne tones i forhold til linjens tema.

Temaerne i linjerne er fortsat under udvikling men vil være så brede, at de stadig har et almendannede sigte.