Høringssvar vedr. implementering af øvrige delelementer

Skolebestyrelen på Måløvhøj Skole har behandlet forslaget på møde d. 23. august 2021. 

Ad 1) Mulighed for ikke at udarbejde elevplaner
Skolebestyrelsen tilslutter sig forslaget om, at der udarbejdes elevplaner i dansk, matematik og engelsk samt mulighed for enkelte andre fokusområder, for skoleniveau, klasseniveau og den enkelte elev.

Årsagen til, at skolebestyrelsen ikke ønsker at benytte sig af muligheden for ikke at lave elevplaner, er at aftalens formulering omkring skolens forpligtelse til fortsat at forholde sig til elevernes faglige niveau er uklar og vil medføre unødvendige pæda-gogiske drøftelser omkring udviklingen af dette område. Drøftelserne anses for unødvendige grundet den kommende lovændring på området. Der er således brug for en hurtig afklaring på dette område.

Ad 2) Mulighed for ikke at udarbejde kvalitetsrapporter
Skolebestyrelsen peger på model c, hvor der udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år og følges op på anbefalingerne året efter. Dermed er der reelt tid til at arbejde med anbefalingerne.

Modellen er dog kun at anbefale, såfremt det politiske niveau i kommunen ikke er-statter den manglende kvalitetsrapport med en række af spørgsmål, som man øn-sker skolerne skal svare på i det år, hvor der ikke udarbejdes kvalitetsrapport. 

Ad 3) Mulighed for at fravige målsætningen om kompetencedækning i de fag, læreren underviser i.

Måløvhøj Skole har pt. en kompetencedækning på ca. 89 pct. Som det fremgår af høringsmaterialet kan en ensidig fokusering på kompetencedækningen gå ud over relationerne – og dermed i sidste ende elevernes læring og trivsel. Der skal dog ikke være tvivl om, at lærernes faglighed inden for de enkelte fag er vigtigt. Der synes dog i stor grad, at have været et overdrevent landspolitisk fokus på dette område, hvorfor en opblødning er positiv.

Venlig hilsen

Mia Knudsen                Peter Haldor Hansen
Næstformand               Distriktsskoleleder

Skolebestyrelsen Måløvhøj Skole