Høringssvar vedr. forslag til spare- og omprioriteringspuljen for budget 2022

Måløvhøj Skole d. 6. september 2021

Høringssvar vedr. forslag til spare- og omprioriteringspuljen for budget 2022

Skolebestyrelsen på Måløvhøj Skole har behandlet forslaget på møde d. 6. septem-ber 2021.

Skolebestyrelsen tilslutter sig MED-udvalgets høringssvar.

 

Venlig hilsen
Mia Knudsen      Peter Haldor Hansen
Formand             Distriktsskoleleder