En tryg skolestart

Overgangen fra børnehus til skole kan føles som en stor forandring for både børn og forældre. Der er mange nye ansigter, omgivelser og rutiner, man skal lære at kende.

På Måløvhøj skole ønsker vi at give både børn og forældre en tryg skolestart, og vi begynder forberedelserne længe inden, dit barn har sin første dag i skolen 1. maj.

Sådan sikrer vi den bedste skolestart for dit barn:

Vi samarbejder tæt sammen med børnehuse i vores distrikt Ledelse og medarbejdere i både børnehus, BFO og 0.klasse medvirker i samarbejdsfora, hvor der koordineres og samskabes i forhold til pædagogik, traditioner og rutiner. Vi videndeler ifht, hvordan en hel skoledag med BFO- og UV tid ser ud og hvordan dagen ser ud i et børnehus, så vi bedst kan skabe sammenhæng i de to verdener for barnet.

Vi inviterer til informationsmøde for forældre Når det er tid til at melde sit barn ind til efteråret holder vi info-møde. Mødet er kun for voksne og her kan du høre om skolen og om arbejdet med læring, trivsel og udvikling.

Vi er med på et forældremøder i børnehusene i distriktet Pædagoger fra BFO kommer på besøg på forældremøder i børnehusene i efteråret og fortæller, hvordan I som forældre bedst kan understøtte jeres barn i at blive klar til skolestart.

Børnehaverne besøger os, så de kommende skolebørn kan se BFO, indskolingen, legepladserne ud og møde nogle af deres kommende voksne og skolekammerater.

Vi besøger børnehusene i distriktet og de nuværende skolebørn fortæller de kommende om hvordan det er at gå i skole og BFO og de voksne får et indblik i hverdagen i børnehuset og møder de kommende skolebørn

Vi afholder arrangementer inden skolestart i BFO Både børn fra distriktet og de børn, der kommer andre steder fra, besøger BFO og møder deres kommende skolekammerater og de voksne i BFO

Vi har sammenhæng mellem BFO og indskoling Ledelsen i indskoling og BFO, samt pædagoger og børnehaveklasseledere arbejder tæt sammen for at skabe en tryg, overskuelig og udviklende hverdag. Børnene starter skole i BFO til maj, hvilket giver både børn og voksne god tid til at lære hinanden at kende, inden start i 0.klasse til august og i løbet af foråret samarbejder pædagoger og børnehaveklasseledere så børnene får en god start i 0.klasse til august. 

Vi har overleveringssamtaler med pædagoger og ledere i børnehaverne, hvor vi taler om, hvordan vi kan hjælpe hvert enkelt barn med at få en tryg overgang til skolelivet.

Vores dør er altid åben for børn og forældre, der ønsker en samtale eller gerne vil besøge skolen inden skolestart.