Afdelingsregler for udskolingen afd.Måløv

Regler for udskolingen– afdeling Måløv

Nedenstående regler er underlagt Måløvhøj Skoles værdiregelsæt, trivselsstrategi og ordensregler.
Måløvhøj skoles værdier viser sig i afd. U ved:

•    Fællesskab og respekt
Det betyder, at vi tager hensyn til hinanden og der skal være plads til alle. Man kan være tryg og have det godt og sjovt sammen med sine kammerater.  Den gode stemning, betyder også, at alle elever lærer bedst muligt. Vi trives i skolen, og lærer at indgå i fællesskaber.
Fællesskab og respekt betyder også, at der er en gensidig respekt lærere og elever imellem.

•    Virkelyst og Selvstændig 
Det betyder, at ”jeg kan være, den jeg er”. 
At vi alle er en del af et fællesskab, hvor vi sammen er her for at lære. At vi giver plads til at den enkelte kan udvikle sig. Vi understøtter hinanden i nysgerrighed og lyst til læring. 

•    Faglighed og læring 
Det betyder, at vi sammen definerer læring som det at undervise alle til forberedelse til videre uddannelse, og at vi får lyst til at lære mere, så vi tilegner os kundskaber og opnår færdigheder, ligesom vi vil fremme vores personlige udvikling og dannelse. 

I udskolingen er der mange muligheder, men også nogle ”HUSK” for at vi kan bevare den gode stemning i udskolingen. Dem kan du læse om herunder:

•    Frihed og ansvar
Man må gerne forlade skolen i pauserne, hvis ens forældre giver tilladelse til det. Men HUSK - man skal selvfølgelig sørge for at være tilbage i klassen, når pausen slutter.

•    Gruppearbejde
Vil der være en del af i udskolingen. Det kræver selvstændighed og god arbejdsdisciplin. Når der er gruppearbejde, er der mulighed for at arbejde uden for klassen, når læreren giver lov.  Men HUSK - at i alle fællesområderne tager man hensyn til hinanden, arbejder stille og roligt. Og så husker man naturligvis at rydde op efter sig selv og behandle møblerne pænt.

Pauserne  er også vigtige og der må man meget gerne bruge:

•    Skolegården og boldbanerne ved hallerne - men HUSK at alt boldspil foregår udendørs, og ellers får man inddraget sin bold af lærerne.
HUSK også at rulleskøjtning og skateboarding er ”NO GO” på skolens område.

•    Fællesrummet -  I må gerne hygge jer og spise sammen, men husk at rydde op efter jer. Klasserne skiftes til at rydde op i fællesrummet.

•    Man må lytte til musik i klasserne - men HUSK det skal være rart for alle at være i klassen, så lad være med at skrue helt op for lyden.

Kæledyr
•    Skal holdes uden for skolens bygninger. 
•    Hunde skal være i snor og under opsyn på skolens matrikel.

Smartboardet
•    …er lærerens arbejdsredskab og skal være slukket i frikvartererne.

Mobiltelefoner
•    …har vi alle sammen, men HUSK, at de skal afleveres i klassen inden første lektion starter, og at man får den igen, når skoledagen slutter.
(jf. skolebestyrelsens princip for mobiltelefoner – se dette)

Energidrikke
•    Det er ikke tilladt at medbringe eller drikke disse i skoletiden. Endvidere skal mad indtages i pauserne og ikke i undervisningen.

Nye elever
•    Vi tager os pænt af alle nye elever. Giver dem positiv opmærksomhed, og viser dem tilrette i klassen og i afdelingen.

Fravær 
•    I Ballerup Kommune er vi meget opmærksomme på at alle elever er i skole hver dag. Alt fravær registreres elektronisk for den enkelte lektion i systemet E-protokol. Man bliver registreret som for sent ankommet, hvis man kommer til lektionen efter læreren er kommet, og man får fravær for hele lektionen, hvis man kommer mere end 15 minutter for sent.

•    Alle forældre modtager en oversigt over fremmødet hver fredag eftermiddag.
Læs mere om E-protokol i den udleverede brochure.

Sygdom 
•    Når du har en sygedag SKAL dine forældre meddele dette i Fraværsregistrering

1. Gå ind på Fraværsregistrering (Blå sommerfugl) på forsiden af AULA og klik på ”Sygemeld elev”-ikonet 
 

Vær opmærksom på, at I ikke blot skal sygemelde barnet på første sygedag, men hver dag i sygeperioden. HUSK elever må aldrig sygemelde sig selv.

Fritagelse fra undervisningen 
•    Se princip for elevers fravær
•    Skolen anbefaler i særlig grad, at du undlader at tage ferie fra april og frem i 9. klasse af hensyn til forberedelse til eksamen.

Sneregler
•    Der må kun leges/kastes med sne på græsset foran lærerværelset. Dvs. INGEN sneboldkamp og lignende i skolegårdene. 
•    3. – 9. klasse må kaste med sne på græsset foran lærerværelset. Der skrabes en streg, som viser hvor grænsen mellem 7.-9. klasses området er og hvor området for 3.-6. klasse er. 
•    Overskrider elever fra 3.-6. klasse stregen til 7.-9. klassesområdet, indvilger de samtidig i at indgå i sneleg, herunder sneboldkast, vaskere og lignende. 
•    7.-9. klasses elever må ikke overskride stregen til området for de mindre elever.
•    De elever, der opholder sig på stien, må ikke deltage i legen.
•    Når sneen ikke længere er velegnet til sneleg på græsset, lukkes området og dette meldes ud fra kontoret.
•    Al leg med sne, skal foregå under gensidig respekt og hensyntagen eleverne imellem (stop betyder stop).
•    Ovenstående sker under tilsyn fra skolens personale, og det er ikke tilladt at begynde sneboldkampen før gårdvagterne er til stede. Eleverne skal efterkomme personalets henstillinger.