Afdelingsregler for udskolingen afd. Østerhøj

Måløvhøj Skole 

Regler for udskolingen – afdeling Østerhøj
Nedenstående regler er underlagt Måløvhøj Skoles værdiregelsæt, trivselsstrategi og ordensregler.
Måløvhøj skoles værdier viser sig i afd. U ved:

•    Fællesskab og respekt
Det betyder, at vi tager hensyn til hinanden og der skal være plads til alle. Man kan være tryg og have det godt og sjovt sammen med sine kammerater.  Den gode stemning, betyder også, at alle elever lærer bedst muligt. Vi trives i skolen, og lærer at indgå i fællesskaber.
Fællesskab og respekt betyder også, at der er en gensidig respekt lærere og elever imellem.

•    Virkelyst og Selvstændig 
Det betyder, at ”jeg kan være, den jeg er”. 
At vi alle er en del af et fællesskab, hvor vi sammen er her for at lære. At vi giver plads til at den enkelte kan udvikle sig. Vi understøtter hinanden i nysgerrighed og lyst til læring. 

•    Faglighed og læring 
Det betyder, at vi sammen definerer læring som det at undervise alle til forberedelse til videre uddannelse, og at vi får lyst til at lære mere, så vi tilegner os kundskaber og opnår færdigheder, ligesom vi vil fremme vores personlige udvikling og dannelse. 

I udskolingen er der mange muligheder, men også nogle ”HUSK” for at vi kan bevare den gode stemning i udskolingen. Dem kan du læse om herunder:

•    Frihed og ansvar
Man må gerne forlade skolen i pauserne, hvis ens forældre giver tilladelse til det. Men HUSK - man skal selvfølgelig sørge for at være tilbage i klassen, når pausen slutter.

•    Gruppearbejde
Vil der være en del af i udskolingen. Det kræver selvstændighed og god arbejdsdisciplin. Når der er gruppearbejde, er der mulighed for at arbejde uden for klassen, når læreren giver lov.  Men HUSK - at i alle fællesområderne tager man hensyn til hinanden, arbejder stille og roligt. Og så husker man naturligvis at rydde op efter sig selv og behandle møblerne pænt.

Pauserne  er også vigtige og der må man meget gerne bruge:

•    Skolegården og boldbanerne ved hallerne - men HUSK at alt boldspil foregår udendørs, og ellers får man inddraget sin bold af lærerne.

HUSK også at rulleskøjtning og skateboarding er ”NO GO” på skolens indendørsarealer

•    Fællesrummet – men HUSK at madpakker og andre madvarer skal spises i klassen, hvor man rydder op efter sig. Klasserne skiftes til at rydde op i fællesrummet.

•    Man må lytte til musik i klasserne - men HUSK det skal være rart for alle at være i klassen, så lad være med at skrue helt op for lyden.

Smartboardet
•    HUSK det skal være rart for alle at være i klassen, så lad være med at skrue helt op for lyden. HUSK også, at de film man ser, skal være tilladte film. Husk at Smartboardet primært er lærerens arbejdsredskab, så derfor skal det være klar til undervisningsbrug.

Mobiltelefoner
•    har vi alle sammen, men HUSK de skal afleveres i klassens mobilskab inden første lektion starter. I udskolingen ønsker vi fokus på læringsmiljøet og trivslen, dette understøtter vi ved at mobiltelefonerne ligger i klassens mobilskab til skoledagen er omme.

•    Hvis klassen har idræt i yderlektioner låses mobiltelefonerne inde af idrætslæreren. Det er ikke tilladt at have mobiltelefoner med i omklædningsrummet.

Cromebooks
•    Det er et privilegie, at alle elever i udskolingen har Cromebooks. Det er også en forudsætning for undervisningen og læringen, at Crombook’en er opladt og klar til brug i undervisningen.

•    Eventuelle skader på Cromebook’en skal indberettes på kontoret med det samme. I tilfælde af uforsvarlig håndtering af maskine vil der blive opkrævet erstatning.

Udgangstilladelse
•    Elever i udskolingen må gerne forlade skolens område i det store frikvarter, men HUSK, at du skal have dine forældres underskrift på tilladelsen, og at du altid skal være tilbage inden næste lektion starter.

Snevejr
•    kan være sjovt, men HUSK, at sneboldkampe kun må foregå på den store græsplæne og det er kun for afdelingens elever. 
Når der er sne, går man ind ad hoveddørene til skolen og ikke havedørene i klasserne. 

Nye elever
•    Vi tager os pænt af alle nye elever. Giver dem positiv opmærksomhed, og viser dem tilrette i klassen og i afdelingen.

Energidrikke
•    Det er ikke tilladt at medbringe eller drikke disse i skoletiden. Endvidere skal mad indtages i pauserne og ikke i undervisningen.

Fællesrummet og fællesområderne:
•    HUSK at madpakker og andre madvarer skal spises i klassen, hvor man rydder op efter sig. 

Fravær 
•    Ballerup Kommune er vi meget opmærksomme på at alle elever er i skole hver dag. Alt fravær registreres elektronisk for den enkelte lektion i systemet E-protokol. Man bliver registreret som for sent ankommet, hvis man kommer til lektionen efter læreren er kommet, og man får fravær for hele lektionen, hvis man kommer mere end 15 minutter for sent.

•    Alle forældre modtager en oversigt over fremmødet hver fredag eftermiddag.
Læs mere om E-protokol i den udleverede brochure.

Sygdom 
•    Når du har en sygedag SKAL dine forældre meddele dette i Fraværsregistrering.

1. Gå ind på Fraværsregistrering (Blå sommerfugl) på forsiden af AULA og klik på ”Sygemeld elev”-ikonet 
Vær opmærksom på, at I ikke blot skal sygemelde barnet på første sygedag, men hver dag i sygeperioden. HUSK elever må aldrig sygemelde sig selv.

Fritagelse fra undervisningen 
•    Se princip for elevers fravær
•    Skolen anbefaler i særlig grad, at du undlader at tage ferie fra april og frem i 9. klasse af hensyn til forberedelse til eksamen.