Afdelingsregler for mellemtrinnet afd. Østerhøj

Måløvhøj Skole

Regler for mellemtrinnet – afdeling Østerhøj

Nedenstående regler er underlagt Måløvhøj Skoles værdiregelsæt, trivselsstrategi og ordensregler.
Eleverne er ude i 10-pausen. Klasserne bliver aflåst. Gårdvagterne bestemmer, om man må være inde i tilfælde af dårligt vejr.
I spisepausen nydes mad og drikke i klassen eller faglokale (madkundskab) sammen med læreren.
Ingen mad og drikke i fællesrummet og stillerummet. Stillerummet må kun aflåses af en lærer.
I 12-frikvarteret er der mulighed for at være ude og inde efter aftale med lærerne.
Der er udarbejdet oversigt over fordeling af bordtennisborde og boldbaner. De er sat op på afdelingen og i vinduet til lærerværelset.

Svævebanen
•    Der må højst være to på ad gangen.
 

Boldburet:
•    Man må ikke hænge eller kravle på mål eller hegn.

Mobiltelefoner:
•    Mobiler afleveres kl. 8.00 og må kun anvendes i undervisningen efter aftale med læreren.

Chromebooks
•    Der er udarbejdet særskilte regler for disse.

Smartboard
•    Slukkes / logges af fra spisepausen indtil undervisningen starter igen.

Oprydning
•    Alle rydder op efter sig selv i fællesrummet f.eks. sætter stole og borde på plads og fjerner affald fra bord og gulv. I klasserne organiseres dukseordning, hvor også området lige uden for klassen indgår, så der bliver ryddet op ved dagen afslutning
Vis hensyn
 Alle skal vise hensyn til hinanden samt skolens bygninger og inventar - det betyder:
•    Rolig adfærd indendørs - både i timerne og i frikvartererne
•    Sjipning og boldspil foregår udendørs
•    Fysisk aktivitet (f.eks. fangeleg) foregår udendørs.
•    Rulleskøjter, skateboard, rullesko, løbehjul o.lign. må benyttes udendørs men ikke indendørs. 
•    Eleverne på mellemtrinet må ikke forlade skolens og afdelingens område i skoletiden uden aftale med lærer/ pædagog.

Regler for boldbanerne ved afdeling A
•    10-frikvarter
Banerne er fælles i 10-frikvarteret, dvs. at alle kan spille med hinanden og alle kan være med. Husk: Vær en god kammerat og spil for fællesskabets bedste!
•    12-frikvarter
Se særlig banefordelingsplan for dette frikvarter
Årgangene beslutter sig fælles for, om man vil lukke andre ind i spillet. Enten lukker man ALLE ind, eller også lukker man INGEN ind. Husk: Vær en god kammerat og spil for fællesskabets bedste!
•    Årgangene beslutter selv
Hvad, der skal spilles (f.eks. fodbold/rundbold)
Hvordan, der må spilles (tacklinger, hånd på bolden m.m.)

Sneregler
•    Ingen sne-vaskere er tilladt!
•    Der må KUN kastes med sne i boldburet.
•    Enten er man med eller også er man IKKE med. Man går ikke ind og ud af buret, som man har lyst.
•    Der må KUN være elever fra Afd. A i boldburet
•    Man må ikke vælte hinanden, spænde ben o.lign.
•    Man må ikke kaste med og sparke isklumper efter hinanden.
•    Man må ikke stå uden for buret og blande sig i kampene ind i buret eller hive andre ind i boldburet.