Afdelingsregler for mellemtrinnet afd. Østerhøj

Måløvhøj Skole 

Regler for mellemtrinnet 

– afdeling Østerhøj 

Nedenstående regler er underlagt Måløvhøj Skoles værdiregelsæt, trivselsstrategi og ordensregler. 

Fokus på det positive fællesskab

Fællesskab og respekt er en grundforudsætning for positive fællesskaber og dermed

muligheden for at lære og udvikle virkelyst og selvstændighed.

Det betyder, at du skal gøre følgende:

Du taler og skriver pænt til andre – også digitalt

Du tager hensyn til andre med sprog og kropssprog

Du overholder skolens, afdelingens og klassens regler

Du følger altid de voksnes anvisninger

Du hjælper dine kammerater med at overholde regler

Du passer godt på skolens og dine kammeraters ting

Du rydder op efter dig selv og lægger tingene på plads

Du siger det til en voksen, hvis noget går i stykker

Du stopper, når der bliver sagt stop

Du kontakter en voksen, hvis du ser en anden være utryg eller ked af det og ikke

selv kan hjælpe

Du skal blive på Mellemtrinnets område i skoletiden

I 10-pausen er alle elever udenfor. Klasserne kan blive aflåst. Gårdvagterne bestemmer, om man må være inde i tilfælde af dårligt eller farligt vejr.

I spisepausen nydes mad og drikke i klassen sammen med læreren. Ingen mad og drikke i fællesrummet og stillerummet. Stillerummet må kun aflåses af en lærer/pædagog. 

I 12-frikvarteret er der mulighed for at være ude og inde (også i stillerummet) efter aftale med lærerne. 

Alle pauser:

Der er udarbejdet oversigt over fordeling af grus- og boldbaner. De er sat op rundt omkring på afdelingen. 

Man må ikke hænge eller kravle på mål eller hegn.

Lyd på ChromeBooks er kun tilladt med høretelefoner i fællesrummet med mindre det er aftalt med læreren som en del af undervisningen.  

Al fysisk aktivitet foregår udendørs - bortset fra bordtennis. 

Løbehjul, rulleskøjter og skateboards m.v. må kun benyttes udendørs iført cykelhjelm.

Mobiltelefoner 

• Mobiler afleveres kl. 8.00 og må kun anvendes i undervisningen efter aftale med læreren. 

Chromebooks 

• Der er udarbejdet særskilte regler for disse. 

Digitale tavle

• Eleverne må ikke selv benytte digitale tavle uden en voksen er til stede.

Oprydning 

• Alle rydder op efter sig selv i fællesrummet. Klassens “dukse” har ansvaret for oprydning i og omkring klasseværelset. 

Sneregler 

Der må KUN kastes med sne i boldburet. 

Ingen sne-vaskere er tilladt! 

Man må ikke stå uden for buret og blande sig i kampene inde i buret eller hive andre ind i boldburet. Enten er man med - eller også er man IKKE med. 

Der må KUN være elever fra Mellemtrinnet i boldburet 

Man må ikke kaste med og sparke isklumper efter hinanden.