Afdelingsregler for mellemtrinnet afd. Måløv

Måløvhøj Skole

Regler for mellemtrinnet– afdeling Måløv

Nedenstående regler er underlagt Måløvhøj Skoles værdiregelsæt, trivselsstrategi og ordensregler.

Undervisningstiden
•    Det er kun de elever, der kan arbejde uden lærertilsyn, som sendes ud på gangen for at arbejde. 
•    Hvis en elev forstyrrer på gangen, må lærere på gangen gerne sende eleven ind i klassen igen uden diskussion.
•    Eleverne må ikke lege uden for klasselokalerne (naturlegeplads og atriumgård) i timerne af hensyn til larm. Brug legepladsområdet ved skrænten eller på banerne.

Generelle regler:    
•    Mobiltelefoner afleveres ved skoledagens start og opbevares i klassens aflåste skab. Mobiltelefonerne udleveres igen, når skoledagen er slut
•    Skal mobiltelefonen indgå i undervisningsaktiviteter, udleverer læreren mobilerne til eleverne, mens denne aktivitet står på, og når aktiviteten afsluttes sættes mobilerne tilbage (jf. skolebestyrelsens princip for mobiltelefoner – se dette).
•    Løbehjul og andre transportmidler skal stå i cykelstativerne  
•    Voldsom leg, løb og boldspil m.v. på gangene er ikke tilladt

Kæledyr
•    Skal holdes uden for skolens bygninger. 
•    Hunde skal være i snor og under opsyn på skolens matrikel.

Frikvarterer: 
•    10-pausen
Alle børn er ude. 
Hvis en elev er inde pga. en særlig aftale, har den lærer der har givet dispensation ansvaret.  
•    Spisepausen
Eleverne spiser i deres klasselokale. Dette gælder også mad købt i kantinen.
•    12-pausen
Alle børn er ude. 
Hvis en elev er inde pga. en særlig aftale, har den lærer, der har givet dispensation, ansvaret.  
•    Den enkelte klasses regler afgøres af klasselæreren.

Banerne:
•    4.-6.årgang må benytte banerne i 10- og 12-pausen.

Sneregler
•    Der må kun leges/kastes med sne på græsset foran lærerværelset. Dvs. INGEN sneboldkamp og lignende i skolegårdene. 
•    3. – 9. klasse må kaste med sne på græsset foran lærerværelset. Der skrabes en streg, som viser hvor grænsen mellem 7.-9. klasses området er og hvor området for 3.-6. klasse er. 
•    Overskrider elever fra 3.-6. klasse stregen til 7.-9. klassesområdet, indvilger de samtidig i at indgå i sneleg, herunder sneboldkast, vaskere og lignende. 
•    7.-9. klasses elever må ikke overskride stregen til området for de mindre elever.
•    De elever, der opholder sig på stien, må ikke deltage i legen.
•    Når sneen ikke længere er velegnet til sneleg på græsset, lukkes området og dette meldes ud fra kontoret.
•    Al leg med sne, skal foregå under gensidig respekt og hensyntagen eleverne imellem (stop betyder stop).
•    Ovenstående sker under tilsyn fra skolens personale, og det er ikke tilladt at begynde sneboldkampen før gårdvagterne er til stede. Eleverne skal efterkomme personalets henstillinger.