Afdelingsregler for indskolingen afd. Østerhøj

Måløvhøj Skole

 

Regler for indskolingen

– afdeling Østerhøj

Nedenstående regler er underlagt Måløvhøj Skoles værdiregelsæt, trivselsstrategi og ordensregler.

 

Fællesrum i indskolingen

 • Fællesrummet er et stillerum, og der skal sikres ro.      
 • Den voksne har ansvaret for egne elevers adfærd fællesområdet, dette gælder også, når man går fra et lokale til et andet

 

 

Faggangen

 • Faggangen er et arbejdsareal. Hvis elever opholder sig der, skal den voksne sikre, at eleverne er rolige og ikke i leg.
 • Der må ikke spilles bold, sjippes eller andre former for støjende adfærd på gangen.

I ”mussepauser” kan den voksne efter aftale med BFO’en anvende Højens lokaler til boldspil eller andre bevægelsesaktiviteter.

 

 

Chromebook

 • Det skal altid være en voksen, der åbner og lukker skabet til Chromebook.
 • Nøgle til skabet må ikke udlånes til elever.
 • Chromebookskabet må aldrig efterlades åbent.
 • Den voksne sætter Chromebooks i opladere.

 

 

Mobiltelefoner

 • Mobiler og smart watch skal samles ind og må kun anvendes i undervisningen efter aftale med læreren.

 

 

Området i indskolingen

 • Indskolingen er for ALLE indskolingselever.  
 • Områdets legeredskaber, er fælles for ALLE elever indskolingselever.
 • Alle indfskolingselever har ret til at benytte og lege med det, der er på området. 

Hvis en klasse/gruppe elever har et midlertidigt projekt som indbefatter, at de for en kort periode ønsker at have fortrinsret til et område, redskaber eller lignende, skal dette meldes tydeligt ud til afdelingen samt til gård- og gangvagterne. Der skal angives hvorfor samt start/slut tidspunkt.

 

 

Nøgler

 • Alle lokaler skal være aflåst, når man forlader dem.
 • Den voksne har ansvaret for at aflåse lokalet, når man går til frikvarter.
 • Nøgler må ikke udlånes til elever.

 

Frikvarter og tilsyn

 • I Indskolingen er der udeordning i alle frikvarterer.
 • Kun i særlige tilfælde kan eleverne være inde, hvis der er også er tilsyn eller anvisninger om, hvor man er.

Boldbanen

 • Der er udarbejdet en oversigt over fordeling af boldbanen.                                                    

             Planen hænger i klasselokalerne.

 

 

Sneregler

 • Man må kaste med sne på de røde baner.
 • Man må lege med sne med dem, der gerne vil være med.

 

     

Bænk på svalegangen   

 

 • Børn må ikke stå på bord-bænkesættet på svalegangen

 

Besøg fra andre afdelinger

 • Elever fra andre afdelinger vil som udgangspunkt få besked på at opholde sig i eget område.
 • Hvis en søskende fra anden afdeling skal give en besked, er man selvfølgelig velkommen i afdelingen.

 

 

 

 • ”Huse” i fællesrummet

Det er forbudt at have sko på, når man sidder inde i ”læse-husene”. 

De voksne taler med eleverne om reglerne for anvendelse af ”husene”

 

 

Toiletheaven

 • De voksne taler fortsat med eleverne om adfærd på toiletterne.

 

 

Trivselsregler i indskolingen

 

 • Vi taler pænt og er søde og rare ved hinanden.
 • Vi er venlige og hjælpsomme.
 • Vi leger med hinanden.
 • Vi trøster og hjælper, hvis der er brug for det.

 

 • Vi går roligt rundt indendørs.
 • Vi rydder pænt op efter os.
 • Vi sætter stolene op, når vi går.
 • Vi snakker roligt sammen.

 

 • Vi er høflige over for alle.
 • Vi lytter til lærere og pædagoger.
 • Vi lytter til hinanden.
 • Vi rækker hånden op i timerne.
 • Vi tænker os om og er fornuftige.