Afdelingsregler for indskolingen afd. Måløv

Måløvhøj Skole

Regler for indskolingen – afdeling Måløv

Nedenstående regler er underlagt Måløvhøj Skoles værdiregelsæt, trivselsstrategi og ordensregler.

Mobiltelefoner, IPads mv.
•    Skal være slukket og i tasken hele undervisningstiden. De må heller ikke benyttes i overgangen mellem undervisning og fritter.
•    Kan efter aftale med lærer/pædagog benyttes i undervisningen og på BFO 
(jf. skolebestyrelsens princip for mobiltelefoner – se dette) 

Rullesko, løbehjul og cykler
•    Hvis rullesko medbringes skiftesko.
•    Løbehjul parkeres i cykelskur.
•    Cykler trækkes i skolegården og parkeres i cykelskur.

Kæledyr
•    Skal holdes uden for skolens bygninger. 
•    Hunde skal være i snor og under opsyn på skolens matrikel.

Legetøj
•    Må medbringes efter aftale med skolens personale, og skal ellers opbevares i tasken (skal kunne være i tasken). 
•    Må ikke være støjende. 
•    Medbringes på eget ansvar. 

Skolegård og legeplads:
•    Eleverne må ikke kravle på legehustagene og i espalier ved Kilden (grundet manglende faldunderlag).
•    Eleverne skal sige det til en voksen, hvis der skydes en bold på taget. (De må ikke hente den selv).
•    Eleverne må ikke hænge på hovedet nedad i “arm-sving” ved trappetårnet (grundet risiko for alvorlige faldskader).

Skrænten
•    Eleverne må i 10-pausen og 12-pausen lege på skrænten op til de malede træer. 
•    I BFO tiden må børnene slet ikke opholde sig på skrænten.

Banerne: 
•    3. årgang må gerne gå på banerne i 10-pausen og 12-pausen.

Sneregler
•    Der må kun leges/kastes med sne på græsset foran lærerværelset. Dvs. INGEN sneboldkamp og lignende i skolegårdene. 
•    3. – 9. klasse må kaste med sne på græsset foran lærerværelset. Der skrabes en streg, som viser hvor grænsen mellem 7.-9. klasses området er og hvor området for 3.-6. klasse er. 
•    Overskrider elever fra 3.-6. klasse stregen til 7.-9. klassesområdet, indvilger de samtidig i at indgå i sneleg, herunder sneboldkast, vaskere og lignende. 
•    7.-9. klasses elever må ikke overskride stregen til området for de mindre elever.
•    De elever, der opholder sig på stien, må ikke deltage i legen.
•    Når sneen ikke længere er velegnet til sneleg på græsset, lukkes området og dette meldes ud fra kontoret.
•    Al leg med sne, skal foregå under gensidig respekt og hensyntagen eleverne imellem (stop betyder stop).
•    Ovenstående sker under tilsyn fra skolens personale, og det er ikke tilladt at begynde sneboldkampen før gårdvagterne er til stede. Eleverne skal efterkomme personalets henstillinger.

Særligt for 3. årgang, der deler gang med 4. årgang (20’er-gangen)

•    Man taler stille og roligt til og med hinanden
•    Man må kun gå på gangene
•    Man rydder altid pænt op efter sig selv i klassen, i fællesrum og på gangene
•    Ingen leg eller larm ude foran klasselokalerne, når der er undervisning