Høringssvar vedr. ny sundhedspolitik

Måløvhøj Skole d. 6. september 2021

Høringssvar vedr. ny sundhedspolitik

Skolebestyrelsen på Måløvhøj Skole har behandlet forslaget på møde d. 6. septem-ber 2021.

Skolebestyrelsen tilslutter sig MED-udvalgets høringssvar, men ønsker at under-strege ønsket om tidlig involvering af skolen.

Venlig hilsen

Mia Knudsen     Peter Haldor Hansen
Formand         Distriktsskoleleder