Grundoplysninger

Måløvhøj Skole
Kratvej 14
2760 Måløv


Tlf. 44773620
E-mail: maaloevhoejskole@balk.dk
Distriktsskoleleder:
Formand for skolebestyrelsen: